• Για διαμονή από 2 έως 5 διανυκτερεύσεις -10% 
  • Για διαμονή από 6 έως 10 διανυκτερεύσεις -15% 
  • Για διαμονή άνω των 10 διανυκτερεύσεων -20% 
Ισχύει για τις ημερομηνίες: 1 Μαΐου 2021 - 31 Οκτωβρίου 2021 (εκτός Αυγούστου)
 
  • Για διαμονή από 2 έως 5 διανυκτερεύσεις -10% 
  • Για διαμονή από 6 έως 10 διανυκτερεύσεις -15% 
  • Για διαμονή άνω των 10 διανυκτερεύσεων -20% 
Ισχύει για τις ημερομηνίες: 1 Μαΐου 2021 - 31 Οκτωβρίου 2021 (εκτός Αυγούστου)